Friday 13 April 2012

Volunteers needed - apply now! ¦ Mae angen gwirfoddolwyr

Recruitment is now in progress for the Access to Archaeology volunteer project.  If you, or anyone you know may be interested in this project just download a volunteer pack to apply.   You could help us by advertising the project, please download, circulate and display our leaflets or if you would like us to send printed copies then please contact us at her@ggat.org.uk.

Rydym wedi dechrau recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer y prosiect Mynediad at Archaeoleg.  Os oes gennych chi, neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod, ddiddordeb yn y prosiect hwn, llwythwch i lawr becyn gwirfoddolwyr er mwyn ymgeisio.  Gallech ein helpu ni drwy hysbysebu’r prosiect – llwythwch ein taflenni i lawr, rhannwch nhw ac arddangoswch nhw, neu os hoffech i ni anfon copïau wedi’u hargraffu atoch chi, cysylltwch â ni drwy her@ggat.org.uk

No comments:

Post a Comment

Please contact us with any comments or queries: