Thursday 9 May 2013

Volunteers needed - apply now! ¦ Mae angen gwirfoddolwyr


Due to the success of our first year, recruitment is now in progress for our second year of the Access to Archaeology volunteer project.  If you or anyone you know may be interested in this project (between the ages of 18 to 30), just download a volunteer pack to apply.   You could help us by advertising the project, please download, circulate and display our leaflets or if you would like us to send printed copies then please contact us at her@ggat.org.uk. Closing date 5pm Monday 3rd June 2013.

O ganlyniad i lwyddiant ein blwyddyn gyntaf, recriwtio yn awr ar y gweill ar gyfer ein hail flwyddyn y prosiect Mynediad i wirfoddolwyr Archaeoleg.  Os oes gennych chi, neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod, ddiddordeb yn y prosiect hwn (rhwng oed 18-30), llwythwch i lawr becyn gwirfoddolwyr er mwyn ymgeisio.  Gallech ein helpu ni drwy hysbysebu’r prosiect – llwythwch ein taflenni i lawr, rhannwch nhw ac arddangoswch nhw, neu os hoffech i ni anfon copïau wedi’u hargraffu atoch chi, cysylltwch â ni drwy her@ggat.org.uk. Dyddiad cau dydd Llun 3 Mehefin 2013, 5yp.

No comments:

Post a Comment

Please contact us with any comments or queries: